X2M byter namn till Prodigious

Publicis Group har länge planerat och utvecklat ett nytt koncept. Tillsammans med 30 byråer inom Publicis Group, kommer vi nu att kallas Prodigious! Namnbytet ska ses i ett större, globalt perspektiv, där Prodigious nu inkluderar filmproduktionsbyrån WAM, digitala byrån Razorfish, Saatchi & Saatchi Design, printproduktionsbyrån Mundocom och några lokala byråer i Europa, som till exempel X2M.

Ett nytt koncept, för en ny värld!

Våra kunder står inför en hel del utmaningar och ett alltmer komplext och globalt medielandskap, där sociala och digitala medier verkar tillsammans med de traditionella. Med denna utveckling följer också kundernas ökade fokus på kostnader, rationella arbetsprocesser och ett behov av en snabbare svarstid jämfört med konkurrenterna. Det är i denna nya värld som Prodigious har en given roll.

Business as usual.

För våra kunder innebär det här givetvis en rad nya möjligheter. Men det är inget som kommer att påverka det dagliga arbetet. I det korta perspektivet är det ”business as usual”. Kontakta Country Manager i Sverige, Anna Carlberg +46 735 20 62 20 om du vill veta mer. Eller läs mer på prodigious.com

X2M byter namn till Prodigious

Publicis Group har länge planerat och utvecklat ett nytt koncept. Tillsammans med 30 byråer inom Publicis Group, kommer vi nu att kallas Prodigious! Namnbytet ska ses i ett större, globalt perspektiv, där Prodigious nu inkluderar filmproduktionsbyrån WAM, digitala byrån Razorfish, Saatchi & Saatchi Design, printproduktionsbyrån Mundocom och några lokala byråer i Europa, som till exempel X2M.

Ett nytt koncept, för en ny värld!

Våra kunder står inför en hel del utmaningar och ett alltmer komplext och globalt medielandskap, där sociala och digitala medier verkar tillsammans med de traditionella. Med denna utveckling följer också kundernas ökade fokus på kostnader, rationella arbetsprocesser och ett behov av en snabbare svarstid jämfört med konkurrenterna. Det är i denna nya värld som Prodigious har en given roll.

Business as usual.

För våra kunder innebär det här givetvis en rad nya möjligheter. Men det är inget som kommer att påverka det dagliga arbetet. I det korta perspektivet är det ”business as usual”. Kontakta Country Manager i Sverige, Anna Carlberg +46 735 20 62 20 om du vill veta mer. Eller läs mer på prodigious.com